Follow

Sätta upp modulen i WooCommerce V.2.5

För att kunna sätta upp modulen i WooCommerce behöver du följa informationen nedan:

1. När du har installerat modulen i din backend och aktiverat denna, gå till:

2. Gå till Shipping > Välj All - In - One

Kom ihåg att du behöver skriva in API Key och ny License Key. API kan beställas via: developer.postnord.com

3. Efter detta behöver du lägga till all information som bilden nedan visar:

4. Efter du har gjort detta kommer du ha möjlighet för varje land som Sverige, Danmark, Norge eller Finland. Väl där kan du skriva in vilket pris du vill att din levereringsmetod skall ha och vilket namn som du vill ska användas, se bilden nedan för exempel:

Alla Levereringsmetoder kommer du finna i: Settings > All - In - One modul.

Alla metoder du vill använda kan du aktivera eller deaktivera. Om du aktiverar en metod kommer denna finnas i din checkout, du måste natruligtvis lägga till priser etc för att den skall fungera. Se exempel nedan:

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk