Follow

Hur sätter man upp PostNord modulen i PrestaShop

Logga in på din Prestashop-backend och följ guiden nedan:

Kom ihåg, här är ett nytt API, licensnyckel och API-nyckel för Google Maps.

 • PostNord API-nyckel kan beställas från: developer.postnord.com
 • Licensnyckeln skickas till dig i ett e-postmeddelande från vConnect när du beställer modulen
 • Du kan beställa Google API-nyckel: Google API key

Instruktioner för PostNord API-nyckel finns på: Så här skapar du en PostNord API-nyckel

Key Key Guide för Google Maps API finns på: Så här skapar du API-nyckel för Google Maps

 1. Från Prestashop fram till> “Modules”

 2. Klicka “installed modules”


 3. Hitta “All In one PostNord” modul och tryck på “konfigurera”


 4. Ange API-nycklarna och tryck på "save"


 5. När du har sparat trycker du på "shipping" och anger följande sida.


 6. Välj sedan leveransmetoden du vill konfigurera och tryck på "edit"


 7. Då skriver du in följande sida där du väljer namnet på leveransmetoden, antal leveransdagar etc. När du har skrivit in trycker du på "next".

 8. Ange följande pris i leveranspriset. (I exemplet nedan är inköpspriset från 0 kr till 1000 kr, fastställt till 25 kr. (1) och köpeskilling över 1000 kr. Set för "fri frakt" (2)) (Det är viktigt att när du som exempel på bilden sätter leveranspriset på 25 kr. när inköpspriset är över 1000 kr., sätt "totalt två" som något oändligt eftersom kunder annars inte kommer att kunna köpa för ett belopp som är högre än det du har skrivit).  Du kan alltid lägga till fler alternativ genom att trycka på "add new range"
  Slutligen tryck på "next" 9. Nästa steg är om du vill ställa in regler för storlek och vikt. När du har angett informationen eller om du inte vill ställa in regler för storlek eller vikt, tryck på "next". 10. I det sista steget får du en översikt över hur du har ställt upp den och om du vill att den ska vara aktiv (inaktiverad) eller inaktiv (inaktiverad).
  När du väl valt, tryck på "finish" 11. Sedan har detta leveransalternativ ställts in och du är nu tillbaka på översikten. Här kan du välja att ställa in flera leveransmetoder där du gör detsamma som du har gjort med ovanstående leveransalternativ.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk