Follow

Hur installerar man PostNord modulen i WooCommerce

Efter du har laddat ner modulen så behöver du ladda upp modulen i din backend, följ stegen för beskrivning:

  1. Gå till din backend i din WooCommerce sida.  2. Gå till Plugins och Klicka ”lägg till nytt”.

  3. Klicka ”ladda upp tillägg”

  4. Klicka choose file ( välj fil ) som bilden nedan.

  5. Välj filen och tryck på "öppna"

  6. Klicka installera

  7. Sedan klicka på ”aktivera”.    Efter detta är modulen redo i din backend och du kan börja lägga till priser samt andra detaljer.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk