Follow

Installera modulen i WooCommerce

Efter du har laddat ner modulen så behöver du ladda upp modulen i din backend, följ stegen för beskrivning:

1. Gå till din backend i din WooCommerce sida.

2. Gå till >   ( Vänsta sidan i din backend )

 

3. Gå till >  ( Överst på sidan finner du detta, klicka ADD NEW )

 

4. Gå till >   ( Klicka UPLOAD PLUGINS )

 

5. Gå till Upload your zip file ( Ladda upp din zip fil ) och klicka choose file ( välj fil ) som bilden nedan. Klicka installera och sedan aktivera. Efter detta är modulen redo i din backend och du kan börja lägga till priser samt andra detaljer.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk