Follow

Installera modulen i PrestaShop

                           Följ följande steg nedan för att installera modulen

 

1. Gå till backend i PrestaShop för din live sida.

2. Gå till moduler och tjänster

3. Klicka på knappen ''ADD NEW MODULE'' ( lägg till en ny modul )

4. På fältet som ny visas, klicka ''Choose File'' ( välj fil )

5. Navigera till var zip filen är i din dator och klicka ladda upp modulen.

6. Modulen är nu tillgänglig i listan för moduler i din backend.

7. Klicka efter detta på Installknappen:

 

8. En ''pop up'' kommer ny visas där det står ''Proceed with the installation''

9 Efter detta är modulen redo och kommer vara tillgänglig för alla inställningar.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk