Follow

Hur installerar man PostNord modulen i Magento 1

För att kunna installera modulen i Magento behöver du använda programmet FILE ZILLA där du också behöver använda dina FTP detaljer för att ansluta samt ladda upp filerna, se beskrivning nedan:

  1. Ladda ner modulen som en ZIP-fil. (och spara den till ditt skrivbord eller var du vill)
  2. Ta sedan ut zip-filen.
  3. Öppna File Zilla (eller annan FTP-filhanterare) och anslut till din domän med Host, Användarnamn och Lösenord.

  4. Hitta din RAR-fil

  5. Tryck på "Extract here", vilket innebär att filerna kommer att packas upp, enligt bilden nedan.

  6. Dra de två filerna till File Zilla (eller annan FTP-filhanterare) och över till mappen som är markerad i bilden. (I vissa fall kallas mappen "HTML")

  7. När du överfört, kommer File Zilla (eller annan FTP-filhanterare) att ge dig ett popup-fönster som ser ut som följande och din modul är installerad.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk