Follow

Installera modulen i Magento

För att kunna installera modulen i Magento behöver du använda programmet FILE ZILLA där du också behöver använda dina FTP detaljer för att ansluta samt ladda upp filerna, se beskrivning nedan:

1. Ladda ner modulen, spara på din dator och ( extract files ) När du gjort detta, anslut till din FTP i FILE ZILLA och dra filerna med modulen över i din folder för moduler, se bild nedan:

När alla filer har överförst kommer programmet informera dig om att alla filerna är överförda, om någon fil inte är överförd kommer även programmet visa dig detta. Det vanligaste är att dra filerna till WWW/HTML.

2. När detta är gjort är modulen installerad.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk