Follow

Hur skapar jag PostNord API key

Först gå till sida: developer.postnord.com 

Följ stegen nedan för att skapa PostNord API key

 

1. Först besök >  ( Du finner denna valmöjligheten i länken )

2. När du väl klickar på länken kommer du ledas vidare till en registrering där du behöver skriva in följande detailjer:

3. Efter detta är gjort och du har fått bekräftat genom att klicka "Register'' kommer du mottaga ett email med detaljer och länkar så att du kan bekräfta ditt konto. När du väl har gjort detta och loggar in kommer du finna din API key.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk