Follow

Sätta upp modulen i WooCommerce V.2.6

För att kunna sätta upp modulen i WooCommerce behöver du följa beskrivningen nedan:

1. När du har installerat modulen är det dags att ordna alla inställningar så att modulen fungerar, se bild nedan:

- Gå till WooCommerce > Settings: Där finner du modulen som du behöver aktivera före du börjar arrangera alla inställningar, se bild nedan:

- Gå till ( vConnect All In One ) Settings och skriv in alla detailjer som License Key, email, Google API etc.

2. Klicka på ( Shipping ) för att lägga till zoner för din webshop var du kan leverera till, se bild nedan:

- Klicka ( Add shipping zone ) och du kommer få möjlighet att skriva in länder som Sverige, Danmark etc. När du väl valt ett land kommer du se detta som altenativ:

Efter du lagt till länder, klicka på spara så dina inställningar sparas i backend.

3. Klicka på landets namn som tex: Sverige och du kommer få möjlighet att skriva in levereringsmetoder för din webbshop, se bild nedan som exempel:

Dessa detaljer klickar du på för att skriva in priserna som bild nedan visar. 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk