Follow

Hur sätter man upp PostNord modulen i OpenCart

Följande guide hjälper dig att ställa in PostNord-modulen.

Först och främst behöver du en PostNord API-nyckel och en Google Maps API-nyckel.

 • PostNord API-nyckel kan beställas från: developer.postnord.com
 • Licensnyckeln skickas till dig i ett e-postmeddelande från vConnect när du beställer modulen
 • Du kan beställa Google API-nyckel: Google API key

Instruktioner för PostNord API-nyckel finns på: PostNord API-nyckel
Key Key Guide för Google Maps API finns på: Google Maps API-nyckel

 1. Gå till din OpenCart-backend
 2. Klicka ”extensions” à ”extensions”

 3. Välj "shipping" från rullgardinsmenyn 4. Då kommer du att vara på följande sida. 5. Här hittar du vConnects "All In One" och trycker på "Edit"

 6. Då kommer du till nästa sida där du fyller i den information som krävs, till exempel PostNords API-nyckel, Google Maps API key och licensnyckeln du fått i vConnect e-posten när du beställde modulen. 7. För att ställa in leveransalternativ, priser mm. Bläddra ner på sidan och hitta leveransmetoden du vill ställa in. (I exemplet nedan, "privatehome (DK)"  Prisbaserad viktning innebär att i det här exemplet anges att vikten av de inköpta varorna väger mellan 0 kg och 5 kg, leveransen är ledig och om vikten av de inköpta varorna väger mellan 5 kg och 25 kg, leveranskostnader 50 kr. (Allt detta kan sättas upp som önskat)  Leveranspris baserat på inköpspriset fungerar på ett sådant sätt att det i det här exemplet anges att om köpeskillingen är mellan 0 kr och 1000 kr. Leveranskostnaderna 50 kr. Och om köpeskillingen är över 1000 kr. Är leverans gratis.

  (Det är viktigt att när du som exempel på bilden sätter leveranspriset på 50 kr. när inköpspriset är över 1000 kr., sätt "totalt två" som något oändligt eftersom kunder annars inte kommer att kunna köpa för ett belopp som är högre än det du har skrivit).  När du har ställt in de önskade leveransmetoderna bläddrar du uppåt och trycker på "save"
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk