Follow

Sätta upp modulen i OpenCart

För att kunna arrangera alla detaljer för modulen så den fungerar perfekt så behöver du följa stegen nedan:

1. Efter att modulen är aktiverad, klicka på EDIT >      

2. Skriv in all information som bilden nedan visar:

Kom ihåg att du behöver använda en ny API Key och ny License Key. API kan skapas via: developer.postnord.com

3. Välj Shipping Zones ( Levereringszoner ) och lägg till dem efter hur du önskar i din webshop. Se bild nedan för mer detaljer:

När du väljer Shipping Zone som ( Sverige med leverering ) 

- Status: Enable

- Title: Name of Shipping ( namn på metoden )

- Geo Zone: Till Sverige eller ex Danmark

- Sort Order: I vilken ordning ska dina fraktmetoder placeras. 

Efter du har valt alla möjligheter och lagt till priser och sparat är det klart. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk