Follow

Sätta upp modulen i Magento

För att kunna installera modulen i Magento, följ beskrivning nedan:

När du har laddat upp alla filer i din hemsida kommer module finnas i din backend. Kom ihåg att du behöver använda en API Key och License Key som du beställer.

1. Gå till Systems > Configuration 

2. I vänstra fältet, välj ''Shipping Methods'' som bilden visar nedan:

3. Nu kommer du finna alla altenativ för att kunna aktivera din modul, skriva in priser samt alla andra detaljer. Kom ihåg att du måste lägga till korrekt API Key och License Key. Om något missas kommer Magento troligen informera dig om detta högst upp på sidan.

4. Skriv in priserna i korrekt ordning, kom även ihåg att du kan bytan namn för din leveringsmetod, dock om metoden är ( Till Postkontor ) så kan du inte ändra detta till hemleverans, du måste hålla dig till metoden i detta fallet, byta namn går naturligtvis bra, se exempel nedan:

Steg for att sätta upp inställningarna korrekt:

1. Aktivera 

2. License Key lägg till

3. Namn på metoden ( Kan bytas från ex PostKontor till Serviceställe )

3. Priser, lägg till de priser du vill för din webshop.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk