Follow

Hur installerar man PostNord modulen i Magento 2

För att kunna installera modulen i Magento 2 behöver du använda programmet FILEZILLA där du behöver fylla i dina FTP uppgifter för att ansluta samt ladda upp filerna, se beskrivning nedan:

 1. Ladda ner modulen som en ZIP-fil. (och spara den på ditt skrivbord till ex.)
 2. Extrahera zip-filen.
 3. Öppna FileZilla (eller annan FTP-klient) och anslut till din domän med Host, Användarnamn och Lösenord. 4. Hitta din RAR-fil

 5. Tryck på "Extract here", vilket innebär att filerna kommer att packas upp, enligt bilden nedan.  En mapp kommer att visas. Klicka på mappen tills du kommer till en mapp som heter"app". 6. Dra mappen "app" till FileZilla (eller annan FTP-klient) till mappen som är markerad i bilden. (I vissa fall kallas mappen "HTML")

 7. När du har överfört mappen, kommer FileZilla (eller annan FTP-klient) visa dig ett popup-fönster som bekräftar att din modul är installerad. 8. När överföringen är klar måste du öppna din Magento 2 backend. Här behöver du navigera gå till "SYSTEM" och sedan "Web Setup Wizard". 9. Då visas "Setup Wizard” -sidan. Här klickar du på "Component Manager". 10. Här kan du aktivera alla tillgängliga moduler inklusive den som du precis överfört. 11. Om Magento 2 är korrekt inställd kan du se meddelanden, att systemet körs korrekt. 12. Efter detta klickar du på "Next" så kan du skapa en säkerhetskopia om det behövs. 13. När du har skapat en säkerhetskopia är du redo att installera systemet.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk